Match 2 Work

Sylvia Bakker/Prodico

Visserseiland 102
1621AA Hoorn

06-22529681

Email

  Privacy statement

  ProDiCo, gevestigd aan Visserseiland 102, 1621AA Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  www.prodico.nl

  Visserseiland 102, 1621AA Hoorn 06-22529681

  Sylvia Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van ProDiCo Hij/zij is te bereiken via sylvia@prodico.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  ProDiCo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – E-mailadres

  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Jongeren hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van het foto- en/of filmmateriaal tijdens activiteiten. Vóór 1 ei 2018 is dit mondeling overeen gekomen.

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sylvia@prodico.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  ProDiCo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van uw betaling

  – Verzenden van informatie over activiteiten

  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Geautomatiseerde besluitvorming

  ProDiCo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ProDiCo) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  ProDiCo bewaart uw mailadres, naam en school of bedrijf zolang er sprake is van activiteiten waar uw instelling of bedrijf belang bij heeft

  Delen van persoonsgegevens met derden

  ProDiCo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  ProDiCo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ProDiCo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sylvia@prodico.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deze gegevens worden niet vastgelegd gedeeld maar onmiddellijk verwijderd na afhandeling. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  ProDiCo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  ProDiCo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sylvia@prodico.nl

  ©2024 PROJECT MATCH 2 WORK Designed with love by studio 020

  CONTACT

  Als u wilt kunt u een email sturen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

  Wordt verstuurd

  Login met je gegevens

  Je gegevens vergeten?